diisobutyl phthalate อ่านว่า quot

  Dibutyl phthalate (DBP) - nicnas

  Dibutyl phthalate (DBP) is a member of the group of chemicals commonly known as phthalates, used worldwide as solvents (to dissolve other substances) and plasticisers (to make other substances softer or …

  แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

  นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Regulation (EU) 2018 / 2005 เพื่อแก้ไข .

  Di-n-butyl phthalate (DnBP) and diisobutyl phthalate (DiBP .

  Di-n-butyl phthalate (DnBP) and diisobutyl phthalate (DiBP) metabolism in a human volunteer after single oral doses. Key monoester and oxidized metabolites were identified and quantified in urine continuously collected until 48 h post-dose. For both DnBP and DiBP, the majority of the dose was excreted in the first 24 h (92.2 % of DnBP,.

  Diisobutyl phthalate - Substance Information - ECHA

  Substance identity Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS …

  Di-n-butyl Phthalate | OEHHA

  Notice of Intent to List Chemicals: Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-n-butyl phthalate (DBP), Di-n-hexyl phthalate (DnHP), Di-isodecyl phthalate (DIDP) Chemicals Listed Effective December 2, 2005 as Known to the State of California to Cause Reproductive Toxicity

  ข่าวสาร/ความรู้ – Sriracha Packing Wood

  7.สารบิส(ทู-เอทิลเฮกซิล)พทาเลต (Bis(2-ethylhexyl)phthalate) 8.สารบิวทิลเบนซิลพทาเลต (Butyl benzyl phthlate) 9.สารไดบิวทิลพทาเลต (Dibutyl phthalate)

  Warning: สหรัฐฯออกค ำสั่งห้ำมกำรใช้สำรเคมี …

  ว่า สินค้าเพื่อการดูแลเด็ก (child care articles) หมายถึง "ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตออกแบบและตั้งใจผลิตเพื่อช่วยอ านวย . (๕) diisobutyl phthalate (DIBP) …

  อะไรคือมาตรฐาน RoHS? – TARADFILTER …

  Apr 04, 2019· Diisobutyl phthalate (DIBP): < 1000 ppm แต่ก็จะมีข้อยกเว้นในบางกรณีเช่น ตะกั่วใน Bearing shells และบุช ที่ทำจากบรอนซ์ตะกั่ว / ตะกั่วในโลหะอัลลอยในปริมาณที่ .

  Dibutyl phthalate; CASRN 84-74-2 - cfpub.epa

  Reference Dose for Chronic Oral Exposure (RfD) Substance Name — Dibutyl phthalate CASRN — 84-74-2 Last Revised — 01/31/1987 The oral Reference Dose (RfD) is based on the assumption that thresholds exist for certain toxic effects such as cellular necrosis. It is expressed in units of mg/kg-day.

  Dibutyl Phthalate - US EPA

  Dibutyl phthalate is used to help make plastics soft and flexible. It is used in shower curtains, raincoats, food wraps, bowls, car interiors, vinyl fabrics, floor tiles, and other products.

  Diisobutyl phthalate | 84-69-5

  Diisobutyl Phthalate is a Dialkyl phthalate ester phthalate plasticizer which can be used as a substitute of dibutyl phthalate. Diisobutyl Phthalate as well as other phthalates have genotoxic effects and studies shown an increase in its monoester metabolite in human urine over the years.

  Dibutyl phthalate - Wikipedia

  Dibutyl phthalate (DBP) is an organic compound commonly used plasticizer. With the chemical formula C 6 H 4 (CO 2 C 4 H 9 ) 2, it is a colorless oil, although commercial samples are often yellow. Because of its low toxicity and wide liquid range, it is used as a plasticizer.

  🏥 กล่องพิซซ่าภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง 2019

  ⚕️ " พิซซ่า Takeaway อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเพราะกล่องที่พวกเขาส่งใน" เดลี่เอ็กซ์เพรสรายงานในวันนี้ มันบอกว่ากล่องที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

  ดอกพิกุล แสนหอม | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว .

  ต้นพิกุล. สถานที่พบบริเวณสนามโรงเรียนประภามนตรี มีลักณะเด่นคือมีกลิ่นหอม ปลูกไว้เป็นไม้ประดับได้ทั่วไปต่อไปนี้เป็นข้อมูลผู้จัดทำจะได้ .

  Diisobutyl Phthalate (DIBP) Final | Health & Environmental .

  Diisobutyl Phthalate (DIBP) Final. . Dimethyl phthalate (DMP), diethyl phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DIBP), benzyl butyl phthalate (BzBP), and diethylhexyl phthalate (DEHP) were frequently detected in food samples. DEHP was the major compound found in most of the food samples, with concentrations that ranged .

  Diisobutyl phthalate - Registration Dossier - ECHA

  Diisobutyl phthalate CAS Number: 84-69-5 Molecular formula: C16H22O4 IUPAC Name: 1,2-bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate. diisobutyl phthalate . Type: legal entity composition of the substance. Constituent 1. Reference substance name: Diisobutyl phthalate EC Number: 201-553-2 EC Name: Diisobutyl phthalate CAS Number:

  Diisobutyl phthalate, 84-69-5, N-11728-1G | Chem Service Inc

  Buy high purity Diisobutyl phthalate from Chem Service Inc. at $22.10. (84-69-5) (N-11728-1G)

  ข่าวสาร พลาสติก EU ควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายอย่างเข้มงวด

  EU ควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายอย่างเข้มงวด2012-05-19 บริษัทพลาสติกในสหภาพยุโรปซึ่งมีการเก็บสารเคมีที่อันตรายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ .

  ข้อมูลต้นพิกุล – พิกุล

  ลักษณะของพิกุล ต้นพิกุล จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-25 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็น .

  กลไกการดําเนินการใน ภาคอุตสาหกรรม

  การผลิตสนค้าในยุคปัจจุบัน ิ … 20 ก.พ. 2562 กฎระเบียบสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2 ผู้บริโภคเรียกร้อง สนค้าที่ปลอดภัยิ

  Diisobutyl phthalate – German Environmental Specimen Bank

  Diisobutyl phthalate (DiBP) is synthesized by chemical reaction of phthalic acid with iso-butyl alcohol. DiBP is a plasticizer with coagulating properties which was used with different polymers, e.g. poly acrylate, poly acetate dispersions, cellulose acetate, cellulose nitrate, ethyl cellulose, polyurethane, and polyvinyl butyrate.

  ATSDR - Toxic Substances - Di-n-butyl Phthalate

  Mar 03, 2011· Di-n-butyl Phthalate. It is an odorless and oily liquid that is colorless to faint yellow in color. It is slightly soluble in water and does not evaporate easily. Di- n -phtalate is used to make plastics more flexible and is also in carpet backings, paints, glue, insect repellents, hair …

  รายการสารเคมีที่ต้องขออนุญาต (Authorisation List) จานวน .

  4 Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2 201-557-4 R มีการใช้ใน พีวีซีกาว สารเคลือบร่อง หมึกสี และใช้ในตัวเก็บประจุ(capacitor)

  ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา

  Determination of di (2-ethyhexyl) phthalate and four of it ' s a metabolites in blood plasma by gas chromatography mass spectrometry. J. J. Chromatogr., 344 : 167-175.

  Diisobutyl Phthalate - The Chemical Company

  Diisobutyl phthalate is produced by reacting isobutanol with phthalic anhydride while in the presence of a concentrated sulphuric acid catalyst. Applications Diisobutyl phthalate is often added to polyvinyl chloride as a plasticizer in order to improve it material characteristics. Diisobutyl phthalate does not polymerize when added to PVC and allows for PVC molecules to slide along one another .

  พีวีซีไร้สารพาทาเลต - บริษัทเดคคอเรทีฟ พลาสติก จำกัด

  ปัจจุบันตามประกาศประเทศในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2015 มีการยกเลิกสาร Phthalate 4 ตัวหลัก (โดยเกณฑ์ต้องไม่เกิน 0.1%) 1. BBP (Butylbenzyl phthalate) 2.DBP (Di-n-butyl phthalate)

  フタルジイソブチル - Wikipedia

  フタルジイソブチル(フタルさんジイソブチル、Diisobutyl Phthalate、:DIBP)はイソブタノールとフタルとからエステルによりされるである。 はC 6 H 4 (COOCH 2 CH(CH 3) 2) 2 、は1.488 - 1.492 (20 °C, D) . DIBPはのおよびになである。

  The Dirty Dozen: Dibutyl Phthalate - David Suzuki Foundation

  Dibutyl phthalate (pronounced thal-ate), or DBP, is used mainly in nail products as a solvent for dyes and as a plasticizer that prevents nail polishes from becoming brittle. Phthalates are also used as fragrance ingredients in many other cosmetics, but consumers won't find these listed on the label.

  Diisobutyl phthalate (DIBP) CASRN 84-69-5 | IRIS | US EPA, ORD

  This IRIS assessment for Diisobutyl phthalate (DIBP) consists of hazard identification and dose-response assessment data and provides support for EPA risk management decisions.

  🏥 …

  ⚕️ The Guardian รายงานการศึกษาแสดงการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของสุนัขอาจมีผลกระทบต่อมนุษย์ การศึกษาในคำถามพบว่าคุณภาพอสุจิของสุนัขอังกฤษลดลง .

  Pre:aib amino acid
  Next:green grocer chicago